Privacy- en Cookiebeleid Vomar Voordeelmarkt

Bekijk hier de Privacyverklaring.


1. Vomar

Vomar vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Een persoonsgegeven is iedere informatie over een geïdentificeerd of identificeer­baar natuurlijk persoon. Onder een verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen verstaan met betrekking tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd en wij zorgen ervoor dat de verwerking ervan voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Vomar blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren om deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In deze privacyverklaring­ wordt informatie gegeven over de verschillende manieren waarop Vomar gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt.

Vomar Voordeelmarkt B.V. gevestigd aan de Opaalstraat 15, 1812 RH te Alkmaar, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Dit houdt in dat Vomar de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke eisen. Wij hebben het recht om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente informatie.


2. Als je jonger bent dan 16 jaar


Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Vomar verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je (nog) geen toestemming hebt gekregen.


3. Persoonsgegevens


In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer je anderszins contact hebt met Vomar, leggen wij persoonsgegevens vast zoals:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Handtekening
 • Bank- en betaalgegevens (bij aankoop)
 • IP-adres
 • Gekochte producten
 • Duur en tijdstip van bezoek
 • Surfgedrag op de website
 • Inloggegevens
 • Data verkregen uit sociale profielen (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Data verkregen uit openbare bronnen (CBS, kadaster)

4. Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking


Vomar bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Vomar verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • I. afhandelen van klachten en verzoeken om informatie;
 • II. deelnemen aan een speciale actie;
 • III. het uitvoeren van bestellingen via de winkel en het aanmaken en onderhouden van de eigen Klant-is-Koning kaart omgeving van betrokkene;
 • IV. het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail, app en post;
 • V. cameratoezicht;
 • VI. ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;
 • VII. analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • VIII. ter registratie als deelnemer van de Klant is Koning-kaart;
 • IX. profilering.


I. Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie
Als je contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de Vomar klantenservice, zullen wij jouw vraag of klacht en jouw contactgegevens opslaan om jouw klacht, verzoek of vraag zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. Indien nodig voor de afhande­ling van de klacht, kan Vomar om meer persoonsgegevens vragen.

II. Deelnemen aan een speciale actie
Vomar biedt je regelmatig de mogelijkheid aan om deel te nemen aan speciale acties, bijvoorbeeld spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een formulier (bijvoorbeeld op een website of in een folder) in te vullen om mee te kunnen doen. Bij deelname verwerkt Vomar de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres en/of e-mailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de speciale actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo.

III. Het uitvoeren van bestellingen via de winkel en het aanmaken en onderhouden van de eigen Klant-is-Koning kaart omgeving van betrokkene
Vomar legt persoonsgegevens vast bij bezoek aan de Vomar website, bij het aanvragen of bestellen van producten of diensten door klanten, bij het aanmaken van een Klant-is-Koning kaart account.

Op Vomar.nl kun je een eigen Klant-is-Koning kaart account aanmaken. Wij zullen je vragen hier een aantal persoonsgegevens in te vullen. Hierdoor kan je volledig van alle diensten en functionaliteiten gebruik maken die Vomar via de website aanbiedt.

De persoonsgegevens die je verstrekt kun je altijd aanpassen. De gegevens die je verstrekt stellen ons in staat om onze dienstverlening nog beter op jou te kunnen afstemmen. De verstrekte persoonsgegevens gebruiken we, naast de verder in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, om de Klant-is-Koning kaart account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten te bieden.

IV.Het toesturen van nieuwtjes, aanbiedingen en acties via e-mail
Indien je dat wenst en hiervoor toestemming hebt gegeven, ontvang je periodiek de nieuwsbrief van Vomar per email. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht je geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat informatie over producten, diensten en evenementen van Vomar.

V. Cameratoezicht
In onze winkels en parkeergebouwen zijn beveiligingscamera’s aanwezig. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze winkels en parkeergebouwen word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

We gaan zorgvuldig om met de camerabeelden. Beelden van het cameratoezicht worden na maximaal 4 weken , dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten verwijderd.

Wij gebruiken de camerabeelden voor de veiligheid van onze klanten, onze werknemers, de beveiliging van onze gebouwen, het bewaken van de producten in onze winkels en het vastleggen van incidenten. De beelden kunnen worden verstrekt aan politie en justitie in geval van incidenten.

VI. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media
Vomar is op verschillende sociale media aanwezig, zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Youtube, Instagram en LinkedIn. Als je Vomar volgt via sociale media, of communiceert met of over Vomar via sociale media (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken), kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht) en/of de door jou bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Vomar. Vomar volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. Vomar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Wij gebruiken de ontvangen gegevens om zo goed mogelijk op jou te reageren en slaan daarvoor de gegevens die wij ontvangen ook op bij de andere gegevens die we over jou hebben. Hierdoor kunnen we je ook op een later moment persoonlijker te woord staan. Wij bewaren de ontvangen gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

In aanvulling op deze privacyverklaring kan Vomar bij een bepaalde dienst of actie specifieke informatie geven over het gebruik van een social media platform. Deze informatie is dan van toepassing boven de bepalingen in deze privacyverklaring.

Naast deze privacyverklaring zijn het privacy­beleid, de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van het betreffende social media platform van toepassing. Vomar raadt je aan om die gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen ook zorgvuldig te lezen.

Wanneer je social media pagina's bezoekt (of in het bijzonder: als je er commentaar op plaatst), kan het zijn dat wij of door ons ingeschakelde derde dienstverleners gegevens over jouw socialmediagebruik verzamelen. Om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als je social media (zoals Facebook), zoekmachines (zoals Google) of andere websites en apps bezoekt, kunnen we je e-mailadres of ander identificerend gegeven matchen met gegevens van die social media of zoekmachines. Dit gebeurt altijd in gecodeerde en geanonimiseerde vorm. Indien je deze wijze van adverteren niet wenst, kun je je daarvan afmelden via de klantenservice op e-mailadres vomar@vomar.nl.


VII. Analyses voor ontwikkeling van producten/dien­sten, marktonderzoek en verbetering van processen
Vomar verwerkt gegevens van jou indien je deelneemt aan (statistische) onderzoeken. Vomar gebruikt de uitkomsten van het onderzoek voor verbeteringen binnen Vomar in de breedste zin van het woord, zodat zij haar assortiment en diensten zo goed mogelijk kan afstemmen op de wensen en behoeften van onze klanten en bezoekers. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

VIII. Ter registratie van deelname aan de Klant is koning kaart
Als je wilt deelnemen aan het spaarprogramma voor de Klant-is-Koning kaart (KIK kaart), is het verstrekken van persoonsgegevens zoals een geldig e-mailadres, voor- en achternaam, postcode, huisnummer, geslacht en geboortedatum voor het aanmaken van een eigen Klant-is-Koning kaart omgeving op vomar.nl verplicht.
De persoonsgegevens die je verstrekt kun je altijd aanpassen. De verstrekte persoonsgegevens gebruiken we, naast de verder in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, om een eigen Klant is Koning kaart omgeving voor je te kunnen aanmaken en in verband met de registratie van de spaarpunten en om hierover met jou te kunnen communiceren.
Door inschrijving voor de KIK kaart, kun je deelnemen aan het spaarprogramma bij het boodschappen doen in onze winkels. Klik hier voor verdere informatie over het KIK spaarprogramma.

Je kunt je deelname aan de Klant is koning kaart altijd stop zetten. Dit kun je zelf regelen via www.vomar.nl/kik.

IX. Profilering
Vomar combineert jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online ervaring en relevante advertenties en acties te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals bijvoorbeeld je social accountgegevens, de door jou ingevulde gegevens in winapps en de door jou geplaatste clicks, likes en reacties op social media. Het is tevens mogelijk dat wij jouw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarvoor jij toestemming hebt gegeven om te gebruiken. We kunnen je dan gerichter benaderen in het geval je hebt aangegeven gepersonaliseerde aanbiedingen te willen ontvangen en we kunnen onze dienstverlening verbeteren door deze beter op de wensen van onze klanten en websitebezoekers te laten aansluiten. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.

Door jouw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen op onze website of websites van derden, die aansluiten bij jouw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.


5. Verstrekking gegevens aan derden


Vomar kan bij de uitvoering van haar dienstverlening gebruik maken van de diensten van derden (bijv. voor de uitvoering van marketingactiviteiten). Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Vomar en Vomar draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Vomar optreden als verwerker hebben een overeenkomst met Vomar afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij jouw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Vomar.

Voor het overige zal Vomar jouw gegevens niet aan derde partijen verstrekken, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring. Vomar kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Vomar kan ook jouw gegevens aan derden verstrekken als deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde jouw IP-adres). Ten slotte kan Vomar jouw gegevens aan derden verstrekken indien Vomar hiertoe wettelijk is verplicht, zoals aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Vomar zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.


6. Beveiliging


Vomar gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onrechtmatig gebruik, onnodige verzameling en/of bewaring. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging, dragen wij zorg voor beperkte toegang tot gegevens en geheimhoudingsplicht voor medewerkers.


7. Privacyrechten betrokkenen


Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht correctie, beperking, aanvulling of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kan je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kan je deze te allen tijde intrekken. De Vomar Klantenservice kan je helpen bij het aanpassen van je Vomar Account.

Indien je gebruik wilt maken van één van voornoemde privacyrechten, dan kan je hiervoor een verzoek sturen naar:
Vomar Klantenservice
Mail: vomar@vomar.nl
Telefoonnummer: 072-7502555
Contactformulier: Contact

Bij een betrokkene jonger dan 16 jaar of handelingsonbevoegd, dient het verzoek te worden ingediend door diens wettelijke vertegenwoordiger.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

Mocht je klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vernemen wij dit natuurlijk graag en helpen je graag verder. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


8.
Websites van derden


Op de website van Vomar kunnen hyperlinks en/of sociale media buttons staan waarmee je de website van Vomar verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Vomar heeft geen zeggenschap over diensten en websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat voor deze diensten en websites van derden een ander privacy beleid geldt. Deze privacyverklaring van Vomar heeft alleen betrekking op gegevens die via de websites en applicaties van Vomar zijn verkregen. Vomar accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

9. Cookies

De website van Vomar maakt gebruik van cookies om de functionaliteiten en prestaties van de website te verbeteren. We maken gebruik van functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website juist functioneert.

Om beter inzicht te krijgen in het website gedrag, maken we gebruik van Google Analytics. We hebben de mogelijkheid tot het anonimiseren van IP-adressen ingeschakeld. Dat betekent dat het IP-adres wordt afgekort en geanonimiseerd wordt opgeslagen en verwerkt door Google Analytics.


10. Bewaartermijnen


Vomar bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk (in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren) voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. In geval van gemengde gegevensverzamelingen, wordt de langste bewaartermijn gehanteerd.


11. Contact


Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je deze richten aan:

Vomar Voordeelmarkt B.V.
t.a.v. Klantenservice
Mail: vomar@vomar.nl
Telefoonnummer: 072-750 25 55
Contactformulier: contact


10. Bewaartermijnen


Vomar bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk (in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren) voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. In geval van gemengde gegevensverzamelingen, wordt de langste bewaartermijn gehanteerd.


11. Contact


Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je deze richten aan:

Vomar Voordeelmarkt B.V.
t.a.v. Klantenservice
Mail: vomar@vomar.nl
Telefoonnummer: 072-750 25 55
Contactformulier: contact